Osoby z wadami słuchu często mają problem z porozumieniem się w trakcie załatwiania spraw w urzędach, sądach oraz w kontaktach z innymi organami administracji publicznej. Tłumacz języka migowego może im bezpłatnie udzielić pomocy, jeżeli na trzy dni robocze przed wizytą złożą w kancelarii urzędu odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

W myśl obowiązujących przepisów prawa nasz tłumacz języka migowego został wpisany do rejestru specjalistów z zakresu komunikacji osób głuchoniewidomych działających na terenie województwa śląskiego. Dokonanie takiego wpisu wymagało potwierdzenia biegłej znajomości systemu języka migowego (SJM), możemy więc zagwarantować naszym Klientom odpowiedni poziom tłumaczenia.

Z naszej oferty tłumaczenia języka migowego można skorzystać również w innych sytuacjach, w których istotna jest właściwa komunikacja, między innymi w banku, podczas wizyty lekarskiej lub w trakcie dokonywania zakupów. Proponujemy również możliwość tłumaczenia języka migowego podczas szkoleń czy konferencji. Nasze usługi kierujemy w szczególności do mieszkańców Gliwic oraz innych miejscowości Aglomeracji Śląskiej. W razie potrzeby dojeżdżamy do Klientów.TŁUMACZENIA JĘZYKA MIGOWEGO

Firma Quattro świadczy usługi tłumaczenia języka migowego, pozwalające zlikwidować bariery komunikacyjne osobom z niedosłuchem, wadami słuchu, głuchoniemym oraz z utratą słuchu. Poprzez integrację, otwartość i ułatwienie dostępu do informacji w języku migowym wyrównane zostają szanse rozwojowe, oświatowe, zawodowe, medyczne, kulturalne oraz społeczne. Oferta firmy skierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i instytucji i urzędów. Zajmujemy się zarówno tłumaczeniem, jak i przekładaniem na język migowy.

Nasi tłumacze języka migowego to osoby, które mają ukończony kurs i praktycznie używają Polskiego Języka Migowego (PJM) – czyli znają gesty mimiczne i wargowe, są aktywne w środowisku osób głuchoniemych i doskonale poruszają się w strukturze i gramatyce języka migowego. Doskonale odnajdują się w kameralnych sytuacjach, jak i podczas większych zgromadzeń.

Wykonujemy tłumaczenia języka migowego:

  • w urzędach,
  • w muzeach,
  • w sądzie,
  • w punktach ochrony zdrowia (przychodnie, szpitale),
  • na specjalne zamówienia,
  • dla osób prywatnych.


Lektorzy i tłumacze języka migowego z firmy Quattro zajmują się tłumaczeniami wizyt, spotkań, materiałów tekstowych, stron internetowych czy filmów – są w pełni przygotowani do realizacji zleconej usługi. Mają wieloletnie doświadczenie i stale podnoszą swoje kompetencje, przez co wpływają na poprawę jakości życia osób niesłyszących i pomagają im w płynnym poruszaniu się po instytucjach, firmach czy sklepach i miejscach kulturalnych. Tłumacz wykonuje usługę w czasie rzeczywistym – komunikat jest natychmiastowo tłumaczony z i na język migowy.Wykonujemy tłumaczenia języka migowego:


  • w urzędach
  • w sądzie
  • na specjalne zamówienia
  • dla osób prywatnych

60 zł/h netto! Dojazd do klienta gratis!

Created by: logo
ul. Śliwki 72 lok. 1, 44-100 Gliwice
tel: 508 597 541 | mail: jolanta_iwanowska@onet.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2022 Quattro
Hosted by: logo